Мобільний додаток
перейти перейти
 • Приватним клієнтам
 • Для бізнесу
 • Персона
 • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Підтримка бізнес-клієнтів: 0 800 501 2751
Дякуємо!
Image

Доступні кредити 5-7-9%

ПУМБ – учасник державної програми підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%», що передбачає фінансову допомогу шляхом здешевлення кредитів, через державну компенсацію процентної ставки до рівня 0%, 3%, 5%, 7% та 9% річних за кредитами в національній валюті.
Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

Умови програми

До 5 років

для інвестиційних кредитів та рефінансування

До 2 років

для кредитів на поповнення обігових коштів

Кредит

надається у вигляді непоновлювальної лінії (кредиту) або кредитної лінії

Деталі кредитування

Власний внесок позичальника
Для діючого бізнесу
Не менше 20%
Для новоствореного бізнесу
Не менше 30%
Графік погашення
Відсотки:
Щомісячно

Кредит
(можлива відстрочка платежів):

Щомісячно рівними частинами
Забезпечення
Об’єкт кредитування
Якщо він відноситься до основних видів забезпечення
Альтернативне/додаткове забезпечення
Майно, що відноситься до основних видів забезпечення (окрім депозитів)
Комісія
0,5%
Від суми кредиту за надання кредиту (сплачується разово)
0,5%
Від суми кредиту за обслуговування (сплачується разово)

Цільове призначення кредиту

Придбання нових та б/в основних засобів, їх модернізація
Придбання нежитлової нерухомості та/або земельної ділянки без права передачі в оренду
Будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних)
Придбання прав інтелектуальної власності (франчайзинг)
Поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту
Рефінансування інвестиційних проектів
Інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, а також на рефінансування заборгованості за кредитом, наданим на зазначені в цьому абзаці цілі;
Поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту
Рефінансування заборгованості за кредитами, в т.ч. в ПУМБ
*За кредитом на антикризові заходи та рефінансуванням, можливо звернутися не пізніше ніж 90 днів після завершення карантину.

Компенсаційна процентна ставка

Компенсаційна процентна ставка (ставка для клієнта) залежить від мети фінансування, річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності та кількості створених робочих місць.
Інвестиційні цілі
У т.ч. на рефінансування заборгованості за кредитами, в т.ч. в ПУМБ
5%

річних, якщо виручка – до 50 млн грн і створюються мінімум 2 нових робочих місця протягом одного кварталу

7%

річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн

9%

річних для бізнесу з виручкою від 50 млн грн, але не більше еквіваленту 10 млн євро*

Антикризові заходи
3%

річних для бізнесу з виручкою від 0, але не більше еквіваленту 10 млн євро*

Рефінансування
0%

річних до 31.03.2021 р. – рефінансування існуючої заборгованості за кредитами, за умови збереження не менш як 60% фонду оплати праці та 80% чисельності персоналу до показників на 01.03.2020 р.

*з можливістю зниження на 0,5% за кожне нове робоче місце (не менше 5%), перегляд ставки щоквартально.

Базова процентна ставка

Визначається за формулою:

UIRD (3м) + 5%

Для діючого бізнесу

UIRD (3м) + 7%

Для новоствореного бізнесу

UIRD (3м) + 5%*

Для кредитів та рефінансування
*UIRD(Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 28 від 24.01.20 (зі змінами та доповненнями).

Чи відповідає ваше підприємство умовам програми?

Image
Діючі підприємства
Image
Новостворені підприємства
Ведення господарської діяльності

Більше 12 міс.

Менше 12 міс.

Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою програмою протягом трирічного періодуї за будь-якою програ- мою протягом трирічного періоду

Не може перевищувати
еквіваленту 200 000 євро

(сумарно по групі пов'язаних компаній)

Не може перевищувати
еквіваленту 200 000 євро

(сумарно по групі пов'язаних компаній)

Річний дохід від діяльності

Не більше еквіваленту 10 млн* євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)

Не більше еквіваленту 10 млн* євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)

Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємства

Мають бути фізичними особами – резидентами України

Мають бути фізичними особами – резидентами України

Обмеження щодо надання державної підтримки

Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»

Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»

Діяльність

Наявність якісного бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту

Image
Діючі підприємства
Ведення господарської діяльності

Більше 12 міс.

Діяльність

Прибуткова господарська діяльність мінімум за один із двох останніх звітних років

Річний дохід від діяльності

Не більше еквіваленту 10 млн* євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)

Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємтсва

Мають бути фізичними особами – резидентами України

Обмеження щодо надання державної підтримки

Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»

Діяльність

Наявність якісного бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту

Image
Новостворені підприємства
Ведення господарської діяльності

Більше 12 міс.

Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою програ- мою протягом трирічного періоду

Не може перевищувати
еквіваленту 200 000 євро

(сумарно по групі пов'язаних компаній)

Річний дохід від діяльності

Не більше еквіваленту 10 млн* євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)

Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємтсва

Мають бути фізичними особами – резидентами України

Обмеження щодо надання державної підтримки

Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»

Подати заявку на кредит 5-7-9%

Відповіді на питання, що можуть у вас виникнути

 • Інвестиційні цілі:

  • придбання та/або модернізацію основних засобів, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися у комерційних та виробничих цілях);
  • придбання нежитлової нерухомості та/або земельної ділянки з метою провадження господарської діяльності, без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
  • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать клієнту;
  • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту;
  • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше 25% від вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;
  • рефінансування інвестиційних проектів.

  Антикризові заходи:

  • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, а також на рефінансування заборгованості за кредитом, наданим на зазначені в цьому абзаці цілі;
  • фінансування оборотного капіталу.

  Рефінансування:

  • кредити надаються для рефінансування заборгованості за кредитами, в т.ч. ПУМБ.
 • ​Розмір ставки залежить від мети фінансування, річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності та зміни кількості робочих місць у період фінансування.

   
  Умови
  Група 1
  Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
  Антикризові заходи:
  Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
  від 0 до 100(включно)
  Мінімальний приріст робочих місць, працівників
  -
  Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
  3%
   
  Умови
  Група 2
  Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
  Інвестиційні цілі:
  Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
  від 0 до 50 млн.грн(включно)
  Мінімальний приріст робочих місць, працівників
  2
  Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
  5%***
   
  Умови
  Група 2
  Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
  Інвестиційні цілі:
  Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
  від 0 до 50 млн.грн (включно)
  Мінімальний приріст робочих місць, працівників
  -
  Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
  7%**
   
  Умови
  Група 2
  Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
  Інвестиційні цілі:
  Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
  від 50 млн. грн.
  Мінімальний приріст робочих місць, працівників
  -
  Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
  9%**
   
  Умови
  Група 3
  Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
  Рефінансування
  Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
  до 10 млн. євро
  Мінімальний приріст робочих місць, працівників
  Збереження 80% робочих місць і 60% фонду ЗП
  Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
  0%*
  Умови Група 1 Група 2 Група 3
  Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих умов) антикризові заходи інвестиційні цілі рефінансування
  Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн гривень до 10 млн євро від 0 до 50 млн грн
  (включно)
  від 50 млн грн до 10 млн євро
  Мінімальний приріст робочих місць, працівників   2     збереження 80% робочих місць і 60% фонду ЗП
  Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних 3% 5%*** 7%** 9%** 0%*

  *діє до 31 березня 2021 р., а після цієї дати – на умовах, визначених банком в кредитному договорі (за стандартною процентною ставкою банку).
  **процентна ставка зменшується або збільшується за результатами щоквартального перегляду банком на 0,5% за кожне створене/скорочене ММП робоче місце, при цьому не може бути нижче 5% річних та не може бути вище відповідно 7% або 9% річних.
  ***збільшується на 1% за кожного штатного працівника, який був скорочений/звільнений, але не може бути вище 7%.

 • ПУМБ надає кредити в рамках програми юридичним особам – представникам мікро- та малого підприємництва,, які відповідають наступним критеріям:

  Критерії прийнятності

 • Не можуть бути одержувачами державної підтримки суб'єкти господарювання, які не відповідають вимогам банку та критеріям прийнятності визначені Програмою та не можуть брати участь:

   

  • галузі, що визначені чинним законодавством про державну підтримку як заборонені; 
  • юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними особами – нерезидентами України;
  • особи, які мають непогашену заборгованість перед державним або місцевим бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість за кредитами;
  • особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство/неплатоспроможність та/або які перебувають у стані реорганізації/ліквідації;
  • особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по групі пов'язаних компаній);
  • особи, рахунки яких арештовано або заблоковано, або щодо яких існують публічні обтяження у державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
  • інші обмеження, які прямо встановлені чинним законодавством України.

   

 • У кредитному договорі зазначається Базова та Компенсаційна процентні ставки (0% - 3% - 5% - 7% - 9%).
  Клієнт сплачує відсотки нараховані за компенсаційною ставкою, яка підлягає сплаті за умови дотримання умов програми «Доступні кредити 5-7-9%».
  Різницю між сумою, нарахованих процентів за Базовою процентною ставкою та Компенсаційною процентною ставкою за кредитом, компенсує Фонд розвитку підприємництва за рахунок грошових коштів, передбачених у державному бюджеті, за умови виконання вимог програми «Доступні кредити 5-7-9%».
  Ставка переглядається щоквартально.

 • Під заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів. (окрім депозитів).

 • Так, необхідне страхування майна, що передається у якості застави.
  Інші види страхування умовами кредитування в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» не передбачено.

Зворотний зв'язок