Мобільний додаток
перейти перейти
 • Приватним клієнтам
 • Для бізнесу
 • Персона
 • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
0 800 501 2751

Доступні кредити 5-7-9%

ПУМБ – учасник державної програми підтримки мікро- та малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%», що передбачає фінансову допомогу шляхом здешевлення кредитів, через державну компенсацію процентної ставки до рівня 5%, 7% та 9% річних за кредитами у національній валюті.
Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

5-7-9
Умови програми

Кредит

 • до 3 млн грн (для рефінансування – без обмежень, окрім кредитів на рефінансування інвестиційних проектів);
 • до 5 років для інвестиційних кредитів
  до 2 років – для кредитів на поповнення обігових коштів;
 • кредит або кредитна лінія. 

Цільове призначення кредиту

«Інвестиційні цілі»

 • придбання нових та б/в основних засобів, їх модернізація; 
 • придбання нежитлової нерухомості без права передачі в оренду; 
 • будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних); 
 • придбання прав інтелектуальної власності (франчайзинг); 
 • поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту; 
 • рефінансування інвестиційних проектів.

«Антикризові заходи»

 

 • поповнення обігових коштів для покриття регулярних витрат (витрати на оплату з/п, орендних та комунальних платежів, послуг з охорони виробничих та офісних приміщень, податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів та витрати на інші цілі, необхідні для збереження робочого стану основних засобів та збереження товарів, матеріалів і запасів клієнта); 
 • виробництво лікарських засобів/медичних виробів/медичного обладнання, а також на рефінансування заборгованості за кредитами, наданими на зазначені в цьому абзаці цілі.

«Рефінансування»

 • рефінансування існуючої заборгованості за кредитами в банках України; 

Власний внесок позичальника

 • для діючого бізнесу – не менше 20%;
 • для новоствореного бізнесу – не менше 30%.

Графік погашення

 • проценти – щомісячно;
 • кредит – щомісячно рівними частинами (можлива відстрочка платежів).

Забезпечення

 • об’єкт кредитування, якщо він відноситься до основних видів забезпечення;
 • альтернативне/додаткове забезпечення – майно, що відноситься до основних видів забезпечення.

Комісія

 • 0,5% від суми кредиту за надання кредиту (сплачується разово);
 • 0,5% від суми кредиту за обслуговування (сплачується разово).
Детальніше

Компенсаційна процентна ставка (ставка для клієнта) залежить від мети фінансування, річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності та кількості створених робочих місць.

«Інвестиційні цілі» ( в т.ч. на рефінансування інвестиційних проектів):

 • 5% річних – якщо виручка до 50 млн грн і створюються мінімум 2 нових робочих місця протягом одного кварталу;
 • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;
 • 9% річних – для бізнесу з виручкою від 50 до 100 млн грн.

Для бізнесу з виручкою від 50 млн грн до 100 млн грн -0,5% за кожне нове робоче місце (не менше 5%), перегляд ставки щоквартально.

«Антикризові заходи»*:

 • 3% – з виручкою від 0 до 100 млн грн.

* за кредитом на «антикризові заходи» можливо звернутися не пізніше ніж 90 днів після завершення карантину.

«Рефінансування»:

 • 0% – рефінансування існуючої заборгованості за кредитами, за умови збереження не менш як 60% фонду оплати праці та 80% чисельності персоналу (до 31.03.2021р. – далі за стандартною ставкою Банку). Річна виручка не більше еквіваленту 10 млн євро (визначеного за середньорічним курсом Національного банку України).

Базова процентна ставка визначається за формулою:

Для діючого бізнесу

Для новоствореного бізнесу

Для кредитів та рефінансування

UIRD (3м) + 3.5%

UIRD (3м) + 5.5%

UIRD (3м) + 3.5%*

де UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 28 від 24.01.20 ( зі змінами та доповненнями).

Чи відповідає ваше підприємство умовам програми?

Діючі підприємства

Новостворені підприємства

 • Ведення господарської діяльності більше 12 міс.
 • Прибуткова господарська діяльність за останній звітній рік
 • Річний дохід від діяльності не більше 100 млн грн (сумарно по групі пов’язаних компаній)
 • Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами – резидентами України 
 • ​Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»
 • Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою програмою протягом трирічного періоду, не може перевищувати еквіваленту 200 000 євро (сумарно по групі пов'язаних компаній)
 • Ведення господарської діяльності менше 12 міс.
 • Наявність якісного бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту
 • Річний дохід від діяльності не більше 100 млн грн (сумарно по групі пов’язаних компаній)
 • Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами – резидентами України
 • Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»

Діючі підприємства

 • Ведення господарської діяльності більше 12 міс.
 • Прибуткова господарська діяльність за останній звітній рік
 • Річний дохід від діяльності не більше 100 млн грн (сумарно по групі пов’язаних компаній)
 • Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами – резидентами України 
 • ​Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»
 • Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою програмою протягом трирічного періоду, не може перевищувати еквіваленту 200 000 євро (сумарно по групі пов'язаних компаній)

Новостворені підприємства

 • Ведення господарської діяльності менше 12 міс.
 • Наявність якісного бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту
 • Річний дохід від діяльності не більше 100 млн грн (сумарно по групі пов’язаних компаній)
 • Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами – резидентами України
 • Не підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»
Питання і відповіді
На які потреби можна отримати кредит?

Інвестиційні цілі:

 • придбання та/або модернізацію основних засобів, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися у комерційних та виробничих цілях);
 • придбання нежитлової нерухомості з метою провадження господарської діяльності, без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать клієнту;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту;
 • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше 25% від вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;
 • рефінансування інвестиційних проектів.

Антикризові заходи:

 • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, а також на рефінансування заборгованості за кредитом, наданим на зазначені в цьому абзаці цілі;
 • фінансування оборотного капіталу для покриття постійних (регулярних) витрат (витрати на оплату заробітної плати працівників, орендних та комунальних платежів, послуг з охорони виробничих та офісних приміщень, податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів та витрати на інші цілі, необхідні для збереження робочого стану основних засобів та збереження товарів, матеріалів й запасів).

Рефінансування:

 • кредити надаються для рефінансування заборгованості за кредитами, в т.ч. ПУМБ.

Від чого залежить ставка?

​Розмір ставки залежить від мети фінансування, річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності та зміни кількості робочих місць у період фінансування.

 
Умови
Група 1
Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
Антикризові заходи:
Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
від 0 до 100(включно)
Мінімальний приріст робочих місць, працівників
-
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
3%
 
Умови
Група 2
Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
Інвестиційні цілі:
Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
від 0 до 50 (включно)
Мінімальний приріст робочих місць, працівників
2
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
5%***
 
Умови
Група 2
Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
Інвестиційні цілі:
Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
від 0 до 50 (включно)
Мінімальний приріст робочих місць, працівників
-
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
7%**
 
Умови
Група 2
Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
Інвестиційні цілі:
Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
від 50 до 100(включно)
Мінімальний приріст робочих місць, працівників
-
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
9%**
 
Умови
Група 3
Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих Умов)
Рефінансування
Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень
до 10 млн. євро
Мінімальний приріст робочих місць, працівників
Збереження 80% робочих місць і 60% фонду ЗП
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
0%*
Умови Група 1 Група 2 Група 3
Цільове призначення кредиту (відповідно до п. 5 цих умов) антикризові заходи: інвестиційні цілі: рефінансування:
Розмір річного доходу від господарської діяльності на дату укладення кредитного договору (по всій групі), млн. гривень від 0 до 100(включно) від 0 до 50 (включно) до 10 млн євро
Мінімальний приріст робочих місць, працівників   2   збереження 80% робочих місць і 60% фонду ЗП
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних 3% 5%*** 7%** 9%** 0%*

* діє до 31 березня 2021 р., а після цієї дати – на умовах, визначених Банком у кредитному договорі (за стандартною процентною ставкою Банку).
** процентна ставка зменшується або збільшується за результатами щоквартального перегляду Банком на 0,5% за кожне створене/скорочене ММП робоче місце, при цьому не може бути нижче 5% річних та не може бути вище відповідно 7% або 9% річних.
*** збільшується на 1% за кожного штатного працівника, який був скорочений/звільнений, але не може бути вище 7%.

Хто може стати участником програми?

Пумб надає кредити в рамках програми юридичним особам - представникам мікро та малого підприємництва, які відповідають наступним критеріям:

Критерії прийнятності

Хто не може бути учасником?

Не можуть бути одержувачами державної підтримки суб'єкти господарювання які не відповідають вимогам Банку та критеріям прийнятності визначені Програмою та не можуть брати участь:

 

 • галузі, що визначені чинним законодавством про державну підтримку як заборонені; 
 • юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними особами – нерезидентами України;
 • особи, які мають непогашену заборгованість перед Державним або місцевим бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість за кредитами;
 • особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство/неплатоспроможність та/або які перебувають у стані реорганізації/ліквідації;
 • особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по групі пов'язаних компаній);
 • особи, рахунки яких арештовано або заблоковано, або щодо яких існують публічні обтяження у державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
 • інші обмеження, які прямо встановлені чинним законодавством України.

 

Кредит видається вже під зазначену ставку чи відсотки компенсуються під час дії договору?

У кредитному договорі зазначається Базова та Компенсаційна процентні ставки (0% - 3% - 5% - 7% - 9%).
Клієнт сплачує відсотки нараховані за компенсаційною ставкою яка підлягає сплаті за умови дотримання умов програми «Доступні кредити 5-7-9%».
Різницю між сумою нарахованих процентів за Базовою процентною ставкою та Компенсаційною процентною ставкою за кредитом компенсує Фонд розвитку підприємництва за рахунок грошових коштів, передбачених у державному бюджеті, за умови виконання вимог програми «Доступні кредити 5-7-9%».
Ставка переглядається щоквартально.

Що робити, щоб отримати кредит?

Що можна оформити в заставу за кредитом?

У заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів.

Чи потрібно оформлювати страховку для видачі кредиту?

Так, необхідне страхування майна, що передається в заставу.
Інші види страхування умовами кредитування в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» не передбачено.

Зворотний зв'язок